Αρχική Εποχικοί 48 εποχικοί στον Δ.Περιστερίου

48 εποχικοί στον Δ.Περιστερίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Στην πρόσληψη 48 ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου θα προχωρήσει ο Δήμος Περιστερίου, προκειμένου να στελεχώασει υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Η πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού κρίνεται απολύτως αναγκαία από τον Δήμο, για την εύρυθμη λειτουργία της Δ/νσης καθαριότητας, καθώς στα πλαίσια του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης καλείται να υλοποιήσει άμεσα νέες δράσεις,
όπως η συλλογή βιοαποβλήτων κλπ.
Το νέο προσωπικό θα εργαστεί για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών και κατανέμεται στις ειδικότητες:
– Τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Καλαθοφόρων)
– Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Σύνθετων σκαπτικών μηχανημάτων – J.C.B.)
– Δέκα (10) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρου
– Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Μηχανικών αυτοκινήτου
– Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων οχημάτων
– Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών (Σιδεράδων)
– Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών (Οικοδόμων)
– Είκοσι (20) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί απορριμματοφόρου)
– Οκτώ (8) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών
– Δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών