Αρχική ΑΣΕΠ 250 προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά

250 προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικάδιακοσίων πενήντα (250) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πειραιά.

Όλη η προκήρυξη εδώ