Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024

250 προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά – Από σήμερα οι αιτήσεις

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικάδιακοσίων πενήντα (250) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πειραιά.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 5 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5 2022

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5/2022 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: 08-12-2022 έως και 19-12-2022.

62 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
3 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
3 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (μηχανοκίνητων σαρώθρων)
2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (εκσκαφέων – φορτωτών)
2 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
175 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Πειραιά, Δραγάτση 12, Τ.Κ.18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 12, υπόψη κας Πετράτου Αγγελικής (213 2022267).

Διαβάστε ακόμη:

Εργαζόμενοι σε πλατφόρμες: Ο Ν.4808/2021 και η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία

Δείτε τι ισχύει για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες.

Εξίσωση τρίτεκνων οικογενειών με πολύτεκνες – Τι αλλάζει

Άρθρο της δικηγόρου Μαργαρίτας Κάρδαρη Eξετάζεται από την Κυβέρνηση να...

Τα κυβερνητικά “σπρίνγκ ρόλς” και η “έκπληξη” στον Ανδρουλάκη

Η στήλη αυτή λέει..δημοσίως όσα φτάνουν στα…ευαίσθητα αυτιά μας...

Ενημερωτικό Δελτίο

Οι 7 ειδικότητες της προκήρυξης στην ΕΑΒ – Αιτήσεις τώρα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στην προκήρυξη της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) για την πρόσληψη 156 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού...

Προσλήψεις 29 ατόμων στο Δήμο Ηρακλείου

Ο δήμος Ηρακλείου αναζητά την πρόσληψη συνολικά 29 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη...

Προσλήψεις 67 ατόμων στο δήμο Πάτρας

Ξεκινούν από αύριο Τρίτη 28 Μαΐου οι αιτήσεις για προσλήψεις 67 ατόμων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 2 μηνών για την αντιμετώπιση των...

ΚΕΠΑ: Παρατείνονται οι αιτήσεις για προσλήψεις 700 γιατρών

Παρατείνεται η προθεσμία αιτήσεων για τις προσλήψεις 700 γιατρών στο Μητρώο του Ειδικού Σώματος Ιατρών (Ε.Σ.Ι.) του ΚΕΠA, μέχρι την Κυριακή 2 Ιουνίου. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των γιατρών στην...