Αρχική Επιχειρήσεις 25 προσλήψεις στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.

25 προσλήψεις στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην κάλυψη 25 θέσεων εποχικού προσωπικού προχωρά άμεσα η Ελληνική Βιομηχανία Α.Ε. με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός έτους και δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως και πέντε έτη.

Τις θέσεις θα καταλάβουν Τεχνικοί Δομής και Μηχανουργοί, όλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 13 Μαρτίου, ενώ πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 22620 52030.

Αναλυτικά η προκήρυξη τον σύνδεσμο που ακολουθεί: Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία: Προκήρυξη ΣΟΧ1