Αρχική Διεθνή 25 προσλήψεις τεχνικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

25 προσλήψεις τεχνικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων από τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προσλαμβάνει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «τεχνικούς διασκέψεων» (ομάδα καθηκόντων AST-SC).

Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων: 25

Οι τεχνικοί διασκέψεων είναι υπεύθυνοι για τον χειρισμό του τεχνικού εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε πολυμεσικές/οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις διασκέψεων, καθώς και για την παροχή τεχνικής υποστήριξης πρώτου επιπέδου για οπτικοακουστικό εξοπλισμό και εξοπλισμό πληροφορικής.

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού και τα παραρτήματά της αποτελούν το νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για την παρούσα διαδικασία επιλογής

Προθεσμία εγγραφής: 10 Δεκεμβρίου 2019

Σχετικός σύνδεσμος:
https://eur-lex.europa.eu