Αρχική Εποχικοί 25 προσλήψεις στο Μουσείο της Ακρόπολης

25 προσλήψεις στο Μουσείο της Ακρόπολης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Μουσείο της Ακρόπολης ανακοινώνει την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 25 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου Ακρόπολης, που εδρεύει στη Αθήνα.

Οι 25 ΤΕ Ταμίες & Υπάλληλοι Έκδοσης Εισιτηρίων θα υπογράψουν οκτάμηνες συμβάσεις, ενώ εκτός από το απαραίτητο πτυχίο θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως (οι αιτήσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Μουσείου κατά εργασιμες ωρες και μερες 08.30 – 13.30) είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42 Αθήνα, υπ’ όψιν Γραμματείας Μουσείου Ακρόπολης (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 9000 900, εσωτ. 418 & 419).