Αρχική Εποχικοί 25 προσλήψεις στο Μουσείο Ακρόπολης

25 προσλήψεις στο Μουσείο Ακρόπολης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Μουσείο Ακρόπολης ανακοινώνει την πρόσληψη 25 ατόμων ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 08/02/2020-17/02/2020

Τηλέφωνο: 210 9000 900, εσωτ.. 418 & 419

Δείτε την προκήρυξη εδώ