Αρχική Εποχικοί 25 Γεωπόνοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου

25 Γεωπόνοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών, στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 τηςΔιεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής
Ενότητας Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο.

Τηλέφωνο: 2813 400365-6
Δείτε την προκήρυξη εδώ