Αρχική Εποχικοί 25 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου

25 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη 25 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

5 ΔΕ Οδηγοί
25 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας

Τηλέφωνο:

213 2007753