Αρχική Εποχικοί 25 άμεσες προσλήψεις στο δήμο Θάσου

25 άμεσες προσλήψεις στο δήμο Θάσου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι πέντε (25) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ως εξής: 

7 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
18 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ

Τηλέφωνο: 25933 50133