Αρχική Εποχικοί 24 προσλήψεις στον Δήμο Διονύσου στον τομέα της καθαριότητας

24 προσλήψεις στον Δήμο Διονύσου στον τομέα της καθαριότητας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Διονύσου ανακοινώνει την πρόσληψη 24 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, ως ακολούθως:

4 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρου (Γ’ Κατηγορίας με ψηφιακό ταχογράφο)
20 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρου)

Τηλέφωνο:
213 2030627, 213 2030615, 213 2030609, 213 2030653
Δείτε την προκήρυξη εδώ