Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 24 Προσλήψεις στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Καρδίτσας

ΑΣΕΠ: 24 Προσλήψεις στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Καρδίτσας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη 24 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.