Αρχική Διεθνή 24 προσλήψεις σε διεθνείς οργανισμούς – Η λίστα με τις ειδικότητες

24 προσλήψεις σε διεθνείς οργανισμούς – Η λίστα με τις ειδικότητες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Με νέο προσωπικό ενισχύονται διεθνείς οργανισμοί του εξωτερικού, προκειμένου να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους σε προσωπικό. Ακολουθεί η λίστα με τις θέσεις.
Δίπλωμα ΙΕΚ (2 θέσεις)
1
Administrative Assistant
UNICEF – United Nations Children’s Fund
Buenos Aires, Argentina
Deadline : 14/11/2019
2
Assistant
WIPO – World Intellectual Property Organization
Geneva, Switzerland
Deadline : 18/11/2019
Απόφοιτος Λυκείου (2 θέσεις)
1
Administrative Assistant
UNICEF – United Nations Children’s Fund
Buenos Aires, Argentina
Deadline : 14/11/2019
2
Assistant
WIPO – World Intellectual Property Organization
Geneva, Switzerland
Deadline : 18/11/2019
Επιστήμες Μηχανικών (5 θέσεις)
1
Policy Officer
WIPO – World Intellectual Property Organization
Geneva, Switzerland
Deadline : 26/11/2019
2
Project Scientist
Τhe European Space Agency (ESA)
Noordwijk, Netherlands
Deadline : 01/12/2019
3
Project Coordinator
UNIDO – United Nations Industrial Development Organization
Vienna, Austria
Deadline : 11/11/2019
4
Senior Nuclear Safety Officer
IAEA – International Atomic Energy Agency
Vienna, Austria
Deadline : 27/11/2019
5
Team Leader (SMR Technology Development)
IAEA – International Atomic Energy Agency
Vienna, Austria
Deadline : 01/12/2019
Επιστήμες Πληροφορικής (1 θέση)
1
Programme Management Officer
IAEA – International Atomic Energy Agency
Vienna, Austria
Deadline : 05/12/2019
Οικονομικές Επιστήμες (7 θέσεις)
1
Administrative and Operations Officer
United Nations Office for Project Services (UNOPS)
Geneva, Switzerland
Deadline : 11/11/2019
2
Full-Time Administrative and Operations Officer
UNOPS
Genf, Switzerland
Deadline : 22/11/2019
3
Senior Project Assistant
Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
Kyiv, Ukraine
Deadline : 19/11/2019
4
Senior Internal Auditor P-5
World Food Programme
Rome, Italy
Deadline : 12/11/2019
5
Associate Industrial Development Expert
UNIDO – United Nations Industrial Development Organization
Vienna, Austria
Deadline : 07/11/2019
6
Project Coordinator
UNIDO – United Nations Industrial Development Organization
Vienna, Austria
Deadline : 11/11/2019
7
Senior Budget Assistant
Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
Warsaw, Poland
Deadline : 18/11/2019
Επιστήμες Επικοινωνίας (2 θέσεις)
1
Communication Specialist
UNOPS
Bonn, Germany
Deadline : 14/11/2019
2
Digital Marketing Consultants – 4 positions
United Nations World Food Programme (WFP)
Rome, Italy
Deadline : 30/11/2019
Νομική Επιστήμη (4 θέσεις)
1
Legal Officer
WIPO – World Intellectual Property Organization
Geneva, Switzerland
Deadline : 25/11/2019
2
Policy Officer
WIPO – World Intellectual Property Organization
Geneva, Switzerland
Deadline : 26/11/2019
3
Principal Director Legal Affairs
European Patent Office
Munich, Germany
Deadline : 17/11/2019
4
Legal Officer
Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
Tirana, Albania
Deadline : 20/11/2019
Επιστήμες Υγείας (1 θέση)
1
Health Officer
UNICEF – United Nations Children’s Fund
Santiago, Chile
Deadline : 21/11/2019
Επιστήμες Ζωής (1 θέση)
1
Health Officer
UNICEF – United Nations Children’s Fund
Santiago, Chile
Deadline : 21/11/2019
Περιβαλλοντικές Επιστήμες (4 θέσεις)
1
Communication Specialist
UNOPS
Bonn, Germany
Deadline : 14/11/2019
2
Administrative and Operations Officer
United Nations Office for Project Services (UNOPS)
Geneva, Switzerland
Deadline : 11/11/2019
3
Full-Time Administrative and Operations Officer
UNOPS
Genf, Switzerland
Deadline : 22/11/2019
4
Partnerships Development Specialist
UNOPS
Paris, France
Deadline : 17/11/2019
Γεωπονικές Επιστήμες (1 θέση)
1
Project Coordinator
UNIDO – United Nations Industrial Development Organization
Vienna, Austria
Deadline : 11/11/2019
Κοινωνικές Επιστήμες (4 θέσεις)
1
Administrative and Operations Officer
United Nations Office for Project Services (UNOPS)
Geneva, Switzerland
Deadline : 11/11/2019
2
Full-Time Administrative and Operations Officer
UNOPS
Genf, Switzerland
Deadline : 22/11/2019
3
Consultant: Population Situation Analysis
UNFPA – United Nations Population Fund
New York, USA
Deadline : 12/11/2019
4
Senior Nuclear Safety Officer
IAEA – International Atomic Energy Agency
Vienna, Austria
Deadline : 27/11/2019
Πολιτικές Επιστήμες (8 θέσεις)
1
Communication Specialist
UNOPS
Bonn, Germany
Deadline : 14/11/2019
2
Administrative and Operations Officer
United Nations Office for Project Services (UNOPS)
Geneva, Switzerland
Deadline : 11/11/2019
3
Full-Time Administrative and Operations Officer
UNOPS
Genf, Switzerland
Deadline : 22/11/2019
4
Consultant: Population Situation Analysis
UNFPA – United Nations Population Fund
New York, USA
Deadline : 12/11/2019
5
Senior Internal Auditor P-5
World Food Programme
Rome, Italy
Deadline : 12/11/2019
6
Health Officer
UNICEF – United Nations Children’s Fund
Santiago, Chile
Deadline : 21/11/2019
7
Associate Industrial Development Expert
UNIDO – United Nations Industrial Development Organization
Vienna, Austria
Deadline : 07/11/2019
8
Project Coordinator
UNIDO – United Nations Industrial Development Organization
Vienna, Austria
Deadline : 11/11/2019
Θετικές Επιστήμες (5 θέσεις)
1
Policy Officer
WIPO – World Intellectual Property Organization
Geneva, Switzerland
Deadline : 26/11/2019
2
Scientist – Post-processing to Improve Surface Weather Forecasts
ECMWF – European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Reading, United Kingdom
Deadline : 12/12/2019
3
Health Officer
UNICEF – United Nations Children’s Fund
Santiago, Chile
Deadline : 21/11/2019
4
Associate Industrial Development Expert
UNIDO – United Nations Industrial Development Organization
Vienna, Austria
Deadline : 07/11/2019
5
Senior Nuclear Safety Officer
IAEA – International Atomic Energy Agency
Vienna, Austria
Deadline : 27/11/2019
Επιστήμες Εκπαίδευσης (1 θέση)
1
Health Officer
UNICEF – United Nations Children’s Fund
Santiago, Chile
Deadline : 21/11/2019
Ανθρωπιστικές Επιστήμες (2 θέσεις)
1
Senior Project Assistant
Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
Kyiv, Ukraine
Deadline : 19/11/2019
2
Senior Nuclear Safety Officer
IAEA – International Atomic Energy Agency
Vienna, Austria
Deadline : 27/11/2019
Επιστήμες Διοίκησης (10 θέσεις)
1
Senior Secretary
Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
Chisinau, Moldova
Deadline : 18/11/2019
2
Administrative and Operations Officer
United Nations Office for Project Services (UNOPS)
Geneva, Switzerland
Deadline : 11/11/2019
3
Full-Time Administrative and Operations Officer
UNOPS
Genf, Switzerland
Deadline : 22/11/2019
4
Senior Project Assistant
Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
Kyiv, Ukraine
Deadline : 19/11/2019
5
Project Scientist
Τhe European Space Agency (ESA)
Noordwijk, Netherlands
Deadline : 01/12/2019
6
Partnerships Development Specialist
UNOPS
Paris, France
Deadline : 17/11/2019
7
Senior Internal Auditor P-5
World Food Programme
Rome, Italy
Deadline : 12/11/2019
8
Health Officer
UNICEF – United Nations Children’s Fund
Santiago, Chile
Deadline : 21/11/2019
9
Programme Management Officer
IAEA – International Atomic Energy Agency
Vienna, Austria
Deadline : 05/12/2019
10
Senior Budget Assistant
Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
Warsaw, Poland
Deadline : 18/11/2019

Πηγή: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης