Αρχική Εποχικοί 24 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Τρίπολης

24 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Τρίπολης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Τρίπολης ανακοινώνει την πρόσληψη 24 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από 9/7 έως και 6/9, ως εξής:

10 ΔΕ Οδηγών Γ’ Κατηγορίας (εν ελλείψει ΥΕ Φυλάκων με δίπλωμα Γ’ Κατηγορίας)
2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (ισοπεδωτή γαιών – γκρέιντερ) (ομάδα Α’ εν ελλείψει ομάδα Β’)
12 ΥΕ Φυλάκων Πυροπροστασίας

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2713 600431, 2713 600432.