Αρχική Εποχικοί 23 προσλήψεις στου Αγίου Νικολάου Χανίων (ΔΑΕΑΝ)

23 προσλήψεις στου Αγίου Νικολάου Χανίων (ΔΑΕΑΝ)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν.) ανακοινώνει την πρόσληψη εικοσιτριών (23) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως εξής:

για διάρκεια οκτώ (8) μηνών:
1 ΔΕ Υπαλλήλων Χώρου Στάθμευσης Αυτοκινήτων
1 ΔΕ Υπαλλήλων Ελλιμενισμού
1 ΥΕ Υπαλλήλων Καθαριότητας

και για διάρκεια έξι (6) μηνών:
14 ΔΕ Υπαλλήλων Παραλίας
2 ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου Πληροφοριών – Ανταλλακτηρίου Συναλλάγματος
4 ΥΕ Υπαλλήλων Καθαριότητας

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
28410 82384