Αρχική Εποχικοί 22 συμβασιούχοι στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

22 συμβασιούχοι στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι δύο (22) ατόμων για το έργο «Στερέωση, συντήρηση, αναστήλωση και ανάδειξη του ανακτόρου των Αιγών – Φάση Δ.1», με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως και δύο (2) μηνών με δυνατότητα παράτασης, ως εξής:

1 ΠΕ Αρχαιολόγων
1 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών (με εξειδίκευση σε αρχαιολογικά έργα)
1 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ομάδας Α’ (με εξειδίκευση στη συντήρηση πήλινων – μεταλλικών αντικειμένων)
1 ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με ειδίκευση στη συντήρηση πήλινων – μεταλλικών αντικειμένων)
6 ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών
12 ΥΕ Ειδικευμέων Εργατών

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Αιτήσεις μέχρι 9 Ιουλίου.

Τηλέφωνο: 23310 29737, 23310 22145