Σάββατο, 22 Ιουνίου, 2024

22 προσλήψεις στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «Δημόκριτος»

To Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων / έργων με τίτλο / ακρωνύμιο «Συστήματα Γεωπληροφορικής, Εντοπισμού Θέσης και Συστήματα Ασφαλείας» – 585η Συν. ΔΣ / 29-7-2016 (Ε-11818),  «SMARTCAMP 2014»  – 578η Συν. ΔΣ / 6-6-2016 (Ε-11886), «AF3» – Grant Agreement No 607276 (Ε-11879), «EU CISE 2020» – Grant Agreement No 608385 (Ε-11904), «EuTravel» – Grant Agreement No 636148 (Ε-11924), «FLYSEC» – Grant Agreement No 653879 (Ε-11925), «DOGANA» – Grant Agreement No 653618 (E-11938), «Hellennic CISE» – Grant Agreement EASME/EMFF/2014/1.2.1.2/1/SI2.716272 (E-11967), «FocusLocus» – Grant Agreement No 732375 (E-12127), «Marine EO», «CU CISE»,  «TRANSURE», «Multisense», «Mission: Economy», «SAINT», «SMARTSKY», «CORSEC», «SHERLOCK», «PASSBORD», «MARSHAL», «TALON», «ΣΥΝΤΕΛΕΣΙΣ», και «SSH» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης, για είκοσι δύο (22) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, με τα προσόντα, όπως προσδιορίζονται παρακάτω (δείτε επισυναπτόμενο): jobs903.pdf

Οι αιτήσεις και πλήρη, συνημμένα, βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2016 (23:59) μέσω e–mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2016-2414 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: [email protected]

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση (η υποβολή της είναι υποχρεωτική) βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» http://www.demokritos.gr και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στη διεύθυνση www.iit.demokritos.gr

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος για περισσότερες από μία θέση, πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή αίτηση για κάθε μία, που θα συνοδεύεται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/) προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Στέλλα Οίκουτα στο τηλέφωνο: 210-6503153 ή με την κα Καλλιρόη Παρούση στο τηλέφωνο: 210-6503148

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται  το  Ινστιτούτο (Ι.Π.Τ.), οι αριθμοί της/ων θέσης/εων που ενδιαφέρει/ουν («1 – 3 ή 4 – 5 ή 6 ή 7 – 8 ή 9 ή 10 ή 11 ή 12 – 13 ή 14 – 15 ή 16 ή 17 – 18 ή 19 – 20 ή 21 – 22»), ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2016-2414) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα ακρωνύμια / τίτλοι των έργων («Συστήματα Γεωπληροφορικής, Εντοπισμού Θέσης και Συστήματα Ασφαλείας», «SMARTCAMP 2014», «AF3», «EU CISE 2020», «EuTravel», «FLYSEC», «DOGANA», «Hellennic CISE», «FocusLocus», «Marine EO», «CU CISE»,  «TRANSURE», «Multisense», «Mission: Economy», «SAINT», «SMARTSKY», «CORSEC», «SHERLOCK», «PASSBORD», «MARSHAL», «TALON», «ΣΥΝΤΕΛΕΣΙΣ», «SSH»), οι κωδικοί (όπου υπάρχουν) των έργων (Ε-11818, Ε-11886, Ε-11879, Ε-11904, Ε-11924, Ε-11925, Ε-11938, Ε-11967, Ε-12127) και οι αρμόδιες για πληροφορίες (κα Στέλλα Οίκουτα – κα Καλλιρόη Παρούση).

Διαβάστε ακόμη:

Ευρωεκλογές 2024 – Αποτελέσματα ΥΠΕΣ: ΝΔ 27,5%, ΣΥΡΙΖΑ 14,58%, ΠΑΣΟΚ 13,75%

Ευρωεκλογές 2024 - Η μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας...

«Στα αθλητικά πάμε..καλά»

Άρθρο των φοροτεχνικών Παναγιώτη Παντελή και Ηλία Χατζηγεωργίου Στα...

Τα “brainstorimg” Δούκα, οι τηλε-μεταγγραφές της Αττικής και ο γάμος της σεζόν

Η στήλη αυτή λέει..δημοσίως όσα φτάνουν στα…ευαίσθητα αυτιά μας...

Ενημερωτικό Δελτίο

Πρόσληψη 37 ατόμων στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα

Ο Δήμος Λίμνη Πλαστήρα αναζητά την πρόσληψη τριάντα επτά (37) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικό Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας έως δύο (2)...

Πρόσληψη 51 ατόμων στο Δήμο Πολύγυρου

Ο Δήμος Πολυγύρου αναζητά την πρόσληψη πενήντα ένα (51) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού, για την κάλυψη εποχικών ή...

Νέες προσλήψεις 804 ατόμων  σε 32 δήμους της χώρας

Δημοσιεύθηκε η έγκριση και ανοίγει πλέον ο δρόμος για την επιλογή  804 ατόμων σε 32 δήμους της  χώρας με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,...

Πρόσληψη 2 ατόμων στο Δήμο Πόρου

Ο Δήμος Πόρου αναζητά την πρόσληψη δύο (2) ατόμων, έκτακτου προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας που δεν υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες...