Αρχική Εποχικοί 21 θέσεις επιστημόνων στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

21 θέσεις επιστημόνων στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού (Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας) με Αρ. Πρωτ. : 015/2018-839

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών (Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας) με Αρ. Πρωτ. : 015/2018-841

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη (Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας) με Αρ. Πρωτ. : 015/2018-842

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, στο Ι.Π.&Τ, με Αρ.Πρωτ. 015/2018-849

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, στο Ι.Π.&Τ με Αρ.Πρωτ. 015/2018-850

Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) με Αρ.Πρωτ. 015/2018-851

Τρείς (3) θέσεις Εξωτερικών συνεργατών στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δ», με Αρ. Πρωτ 015/2018-852

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας) με Αρ. Πρωτ. : 015/2018-855

Προκήρυξη για την για την πρόσληψη μεταδιδακτορικού συνεργάτη (Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών) με Αρ. Πρωτ. : 015/2018-857

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη (Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών) με Αρ. Πρωτ. : 015/2018-859

Προκήρυξη για την πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη (Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας) με Αρ. Πρωτ. : 015/2018-835

Δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.)

Μία (1) θέση Εξωτερ. Επιστημ. Συνεργάτη στο Ινστιτούτο ΠΛηροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, με Αρ. Πρ.015/2018-799

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού στο Ι.Ν.Ν με Αρ. Πρωτ. 015/2018-807

Μία (1) θέση Επιστημονικού Συνεργάτη στο ΕΚΕΦΕ «Δ» με Αρ. Πρ.015/2018-796

Δείτε ΕΔΩ τις θέσεις