Αρχική Εποχικοί 21 εποχικοί υπάλληλοι στην ΔΕΥΑ Κοζάνης

21 εποχικοί υπάλληλοι στην ΔΕΥΑ Κοζάνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αντίστροφα “μετρά” ο χρόνος έως την Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου, οπότε λήγει η προθεσμία για αιτήσεις στον διαγωνισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης για 21 θέσεις εποχικού προσωπικού.

Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών και θα επιλεγεί από τις ειδικότητες: Υδραυλικών ΔΕ (δέκα θέσεις), Οικοδόμων ΔΕ (πέντε), Τοπογράφου Μηχανικού ΠΕ, Μηχανικού Πληροφορικής ΠΕ, Δειγματολήπτη ΔΕ, Πολιτικού Μηχανικού ΤΕ και Οδηγού ΔΕ (από μία θέση).

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24610 51519 και 24610 51516.