Αρχική Χωρίς κατηγορία 20 συμβασιούχοι στο δήμο Κορίνθου

20 συμβασιούχοι στο δήμο Κορίνθου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Κορινθίων ανακοίνωσε την πρόσληψη 20 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έξι μηνών, ως εξής: 

14 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
5 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (JCB, ομάδας Β΄, τάξης Γ΄)

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 03/07/2018 – 12/07/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο: 27413 61031