Αρχική Εποχικοί 20 συμβασιούχοι στην Εφορία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

20 συμβασιούχοι στην Εφορία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εφορία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας επτά (7) μηνών, ως εξής:   

5 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (Αρχαιολογικό Μουσείο και Χώροι Λαυρεωτικής)
4 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (Αρχαιολογικό Μουσείο και Χώροι Βραυρώνας)
4 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (Αρχαιολογικό Μουσείο και Χώροι Μαραθώνα)
3 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (Αρχαιολογικός Χώρος Ραμνούντα)
1 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (Αρχαιολογικός Χώρος Αμφιαρείου)
2 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων (Αρχαιολογικός Χώρος Ραμνούντα)
1 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας (Αρχαιολογικός Χώρος Σουνίου)

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 07/04/2018 – 16/04/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

 

Τηλέφωνο: 210 3240563 εσωτ. 110