Αρχική Εποχικοί 20 προσλήψεις στο Δήμο Νέστου

20 προσλήψεις στο Δήμο Νέστου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Νέστου ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, ως εξής:

4 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων
1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB)
15 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Αιτήσεις μέχρι 17 Μαΐου.

Τηλέφωνο:
25913 50151