Αρχική Εποχικοί 20 προσλήψεις στο Δήμο Καλαμαριάς

20 προσλήψεις στο Δήμο Καλαμαριάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Καλαμαριάς ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων για το Πρόγραμμα “Δημιουργική Απασχόληση”, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, ως εξής:

2 ΠΕ Νηπιαγωγών
6 ΠΕ Εικαστικών ή Θεατρολόγων
7 ΠΕ Δασκάλων ή Φιλολόγων
5 ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Αιτήσεις μέχρι 4 Ιουνίου.

Τηλέφωνο:
2313 314247, 2313 314248, 2313 314200