Αρχική Εποχικοί 20 εποχικοί στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών

20 εποχικοί στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τις 31/8 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως εξής:

14 ΥΕ Τραπεζοκόμων
6 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Αιτήσεις μέχρι 2 Ιουλίου.

Τηλέφωνο: 210 5102451, 210 5102470