Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνος

Προσλήψεις στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

  • 1 ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος
  • 1 ΔΕ Υπάλληλος Κυλικείου

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 11/11/2020-20/11/2020

Επικοινωνία:
22940 69800, 22940 69810

Δείτε την προκήρυξη εδώ.