Αρχική Εποχικοί 2.338 προσλήψεις στο υπουργείο Πολιτισμού με την…ευλογία της ΔΕΗ

2.338 προσλήψεις στο υπουργείο Πολιτισμού με την…ευλογία της ΔΕΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την πρόσληψη 2.338 ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ μήνες, σε έργα με χρηματοδότηση της Δ.Ε.Η. Α.Ε., σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» προβλέπει απόφαση που υπογράφει η Λυδία Κονιόρδου. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα “πακέτα” προσλήψεων των τελευταίων ετών και αφορά μια σειρά ειδικοτήτων.

Η πλειονότητα των θέσεων αφορά αρχαιολόγους (319 θέσεις), εργάτες, ειδικευμένοι και μη εργατοτεχνίτες (1.840 θέσεις), αλλά και διοικητικοί υπάλληλοι  λογιστές, σχεδιαστές, προγραμματιστές, φύλακες εργοταξίου (85 θέσεις). Τέλος, θα προσληφθούν 39 αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, τοπογράφοι, μηχανικοί δομικών έργων και 55 συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 1
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 200
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 5
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 5
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 5
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 20
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΏΝ ΕΡΓΩΝ Ή ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 10
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 5
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 5
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 5
ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ και ελλείψει αυτών ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 50
ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 700
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 119
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 25
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΏΝ ΕΡΓΩΝ Ή ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 7
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1
ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 740
Β. Η πρόσληψη του κατωτέρω προσωπικού, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ 3
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (με εξειδίκευση στη 3D απεικόνιση) 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 2
ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 14
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 50
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ 3
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 5
ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 35
ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΗΜΕΡΑΣ 6
ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΝΥΧΤΑΣ 6
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 300