ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το «πράσινο φως» να προσλάβει προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έλαβε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.), για την κάλυψη της απρόβλεπτης και επείγουσας ανάγκης αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19 και των σχετικών, υγειονομικών και άλλων κινδύνων.

Το προσωπικό που θα προσλάβει για χρονικό διάστημα όχι πέραν των 8 μηνών είναι 192 άτομα, τα οποία θα έχουν ως αντικείμενο την ιχνηλάτηση και παρακολούθηση των διαδικασιών απομόνωσης και ελέγχου των ασθενών κορονοϊού και των στενών επαφών τους, καθώς και τη συνδρομή στην αντιμετώπιση κάθε είδους σχετικής, υγειονομικής ή άλλης απειλής.

Για τους σκοπούς ενίσχυσης του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων το προσωπικό δύναται να τοποθετείται και στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.) ανά την επικράτεια.

Η διαδικασία πρόσληψης του νέου προσωπικού πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2020, συνεπώς η προκήρυξη των θέσεων θα εκδοθεί μέσα στον Σεπτέμβριο.