Αρχική Εποχικοί 19 συμβασιούχοι στο Δήμο Κιλκίς

19 συμβασιούχοι στο Δήμο Κιλκίς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Κιλκίς ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαεννέα (19) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ως εξής:

3 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
16 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδών Απορριμματοφόρων

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 06/06/2018 – 15/06/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο: 23410 75234, 23410 75235