Αρχική Εποχικοί 19 προσλήψεις στο Δήμο Πεντέλης

19 προσλήψεις στο Δήμο Πεντέλης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Πεντέλης ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαεννέα (19) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, ως εξής:

2 ΔΕ Οδηγών Γ’ Κατηγορίας
17 ΥΕ Εργατών

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Αιτήσεις μέχρι 20 Ιουνίου.

Τηλέφωνο:
213 2140627, 213 2050079