Αρχική ΑΣΕΠ 19 Προσλήψεις στο Δήμο Ζωγράφου

19 Προσλήψεις στο Δήμο Ζωγράφου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Ζωγράφου ανακοινώνει την πρόσληψη 19 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.