ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το ενδιαφέρον χιλιάδων υποψηφίων αναμένεται να κεντρίσει η προκήρυξη του ΑΣΕΠ (8Κ/2108) για 186 μόνιμες προσλήψεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο υπουργείο Πολιτισμού.   

Οι θέσεις θα καλυφθούν από νυχτερινούς και ημερήσιους φύλακες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ η ανάλυση των θέσεων είναι η εξής:

ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης / ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων:

 • Η αποτελεσματική φύλαξη των αρχαιολογικών χώρων μνημείων, μουσείων και αρχαιολογικών αποθηκών, κα-

θώς και η προστασία των κινητών εκθεμάτων και αντικειμένων που βρίσκονται σε αυτά ενώ παράλληλα συμβάλλει

στην εύρυθμη λειτουργία των παραπάνω επιβλέποντας την τήρηση των κανονισμών.

 • Η πληροφόρηση και η ενημέρωση των επισκεπτών για τα μνημεία, τις δράσεις, τις εκδηλώσεις, τις ώρες λει-

τουργίας, τις τιμές κλπ.

 • Η γνώση και ο έλεγχος της σωστής λειτουργίας των καμερών, των κλειστών κυκλωμάτων ασφάλειας, των συ-

στημάτων πυρασφάλειας και γενικά των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

 • Η διατήρηση της τάξης και η ασφαλής προώθηση των επισκεπτών προς την έξοδο σε περίπτωση έκτακτης

ανάγκης.

 • Η πώληση και διαχείριση καθώς και η τήρηση βιβλίων στα οποία καταγράφεται η καθημερινή οικονομική κίνη-

ση του ταμείου (σε χώρους που δεν έχουν ορισθεί ταμίες ή/και διαχειριστές από το ΤΑΠΑ).

ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης / ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων:

 • Η αποτελεσματική φύλαξη των αρχαιολογικών χώρων μνημείων, μουσείων και αρχαιολογικών αποθηκών, κα-

θώς και η προστασία των κινητών εκθεμάτων και αντικειμένων που βρίσκονται σε αυτά ενώ παράλληλα συμβάλλει

στην εύρυθμη λειτουργία των παραπάνω επιβλέποντας την τήρηση των κανονισμών, κατά τη διάρκεια της βάρ-

διας.

 • Η ετοιμότητα ως προς την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, η καταγραφή τους στο βιβλίο συμβάντων και

η άμεση ενημέρωση του αρχιφύλακα για ενδεχόμενες φθορές ή απώλεια μνημείων.

 • Επιτηρούν σχολαστικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα την καλή κατάσταση των εγκαταστάσεων, των υπαί-

θριων χώρων, την περιοχή ελέγχου (πόστα), καταγράφουν τυχόν προβλήματα λειτουργίας των εγκαταστάσεων και

ειδοποιούν τον αρχιφύλακα για βλάβες ή άσκοπη λειτουργία τους.

 • Δεν φέρουν ούτε χρησιμοποιούν οποιουδήποτε είδους οπλισμό.

Τα απαραίτητα προσόντα

 • Δίπλωμα ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων»
 • Καλή γνώση ξένης γλώσσας (μόνο για ημερήσιους)
 • Εμπειρία (δεν είναι απαραίτητο προσόν – δίνει, όμως, μέχρι 588 μόρια – 84 μήνες προϋπηρεσίας

Τα δικαιολογητικά

 • Ηλεκτρονική αίτηση
 • Εκτυπωμένη μορφή ηλεκτρονικής αίτησης
 • Ηλεκτρονικό Παράβολο (3 ευρώ)
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Βεβαίωση εμπειρίας (αν υπάρχει)
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας

 

 

Σημειώστε τις προθεσμίες:

 • Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων: από την Δευτέρα, 9 Iουλίου, έως την Τρίτη, 24 Ιουλίου 2018.
 • Κατάθεση φακέλου υποψηφιότητας έως την Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018.