ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην άμεση έκδοση δύο τουλάχιστον προκηρύξεων θα προχωρήσει το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Οι εργαζόμενοι της Ανεξάρτητης Αρχής εργάζονται με φρενήρεις ρυθμούς προκειμένου να εκδώσουν μέσα στο Σεπτέμβρη τις προκηρύξεις 10Κ/2018 και 11Κ/2018. Πρόκειται για 137 μόνιμες θέσεις δήμους και διάφορους φορείς, καθώς και 49 θέσεις στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

Η πρώτη προκήρυξη αφορά ΟΤΑ Α’ Βαθμού (δήμοι) ΟΤΑ Β’ Βαθμού (περιφέρεις), την Εταιρεία Ύδρευσης-Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχέσευων, το Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επιμελητήριο Λακωνίας και την Ιερά Μονή Τριφυλίας-Ολυμπίας.  Σύμφωνα με υψηλόβαθμους παράγοντες του ΑΣΕΠ θα προσληφθεί προσωπικό Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ η πλειονότητα των θέσεων θα αφορά διοικητικούς και μηχανικούς.

Η δεύτερη προκήρυξη, η οποία αφορά το ΣΕΠΕ, περιλαμβάνει κυρίως πτυχιούχους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, ενώ μεγάλο μέρος των θέσεων θα καλυφθεί από ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού και ΔΕ Διοικητικού Οικονομικού.