Αρχική Εποχικοί 18 προσλήψεις στο Δήμο Κεφαλονιάς

18 προσλήψεις στο Δήμο Κεφαλονιάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Κεφαλονιάς ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαοκτώ (18) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως εξής:

για διάστημα οκτώ (8) μηνών:
1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων
1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (γκρέιντερ)

και για διάστημα πέντε (5) μηνών:
7 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Δ. Ενότητα Αργοστολίου)
3 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Δ. Ενότητα Παλικής)
2 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Δ. Ενότητα Πυλαρέων)
2 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Δ. Ενότητα Ερίσου)
2 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Δ. Ενότητα Σάμης)

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Αιτήσεις μέχρι αύριο 29 Μαϊου.

Τηλέφωνο: 26710 22933 εσωτ. 26