Αρχική Εποχικοί 17 θέσεις εργασίας για την Προστασία του Πεντελικού

17 θέσεις εργασίας για την Προστασία του Πεντελικού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Σκοπέλου ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, ως εξής: 

3 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (Γ’ Κατηγορίας χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
7 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 13/04/2018 – 19/04/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο: 24243 50103-131