Αρχική Εποχικοί 17 συμβασιούχοι στο δήμο Παλλήνης

17 συμβασιούχοι στο δήμο Παλλήνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Παλλήνης ανακοινώνει την πρόσληψη 17 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (Τύπου JCB)
12 YE Eργάτες Καθαριότητας
4 ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
210 6604728, 210 6604631-2