Αρχική Εποχικοί 17 συμβάσεις στην καθαριότητα στο Δήμο Πύργου

17 συμβάσεις στην καθαριότητα στο Δήμο Πύργου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Πύργου ανακοινώνει την πρόσληψη 17 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, ως ακολούθως:

2 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων
15 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 26/02/2020-28/02/2020

Τηλέφωνο: 26213 62611

Δείτε την προκήρυξη εδώ