Αρχική Εποχικοί 17 προσλήψεις στη δημοτική εταιρεία Σαρωνικού (ΑΔΜΚΕΣ Α.Ε.)

17 προσλήψεις στη δημοτική εταιρεία Σαρωνικού (ΑΔΜΚΕΣ Α.Ε.)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Ανώνυμη Δημοτική Μονομετοχική Κατασκευαστική Εταιρεία Σαρωνικού (ΑΔΜΚΕΣ Α.Ε.) ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαεπτά (17) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, ως εξής: 

13 ΥΕ Βοηθών Σερβιτόρων
4 ΥΕ Βοηθών Μαγείρων

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 07/05/2018 – 11/05/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο: 22910 41220 εσωτ. 365