Αρχική Εποχικοί 17 προσλήψεις στη Δημοτική Κατασκευαστική Εταιρεία Σαρωνικού

17 προσλήψεις στη Δημοτική Κατασκευαστική Εταιρεία Σαρωνικού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Ανώνυμη Δημοτική Μονομετοχική Κατασκευαστική Εταιρεία Σαρωνικού (ΑΔΜΚΕΣ Α.Ε.) ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαεπτά (17) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, ως εξής:

13 ΥΕ Βοηθών Σερβιτόρων
4 ΥΕ Βοηθών Μαγείρων

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Αιτήσεις μέχρι 17 Ιουλίου.

Τηλέφωνο:
22910 41220 εσωτ. 365