Αρχική ΟΑΕΔ 17 προγράμματα απασχόλησης για 46.638 ανέργους μέσω ΟΑΕΔ

17 προγράμματα απασχόλησης για 46.638 ανέργους μέσω ΟΑΕΔ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Κατάρτιση, πρακτική άσκηση, αλλά και εργασία θα προσφέρει ο ΟΑΕΔ σε συνολικά 46.638 ανέργους, μέσω 17 προγραμμάτων απασχόλησης που θα «τρέξουν» έως το τέλος του έτους. Πρόκειται για στοχευμένες δράσεις αλλά και γενικότερα προγράμματα που θα αφορούν ανέργους όλων των ηλικιακών κατηγοριών.

Η αρχή θα γίνει με το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων Δημοσίων Φορέων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών που θα προκηρυχθεί έως το τέλος της εβδομάδας. Οι ωφελούμενοι θα εργαστούν για 12+12 μήνες σε δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις, ενώ ο ΟΑΕΔ θα πριμοδοτεί την πρόσληψή τους με 600 ευρώ για κάθε άνεργο.
Θα ακολουθήσει το πρόγραμμα παροχής εργασιακής εμπειρίας σε εταιρείες για 1.295 νέους 25-29 ετών και άλλους 2.500 νέους ηλικίας 18-24 ετών, για χρονικό διάστημα έξι μηνών. Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την δράση κατάρτισης, ενώ η αμοιβή τους θα ανέλθει σε 600 ευρώ το μήνα.

Από μέρα σε μέρα αναμένεται η προκήρυξη 1.135 θέσεων εργασίας (για 12 μήνες) σε φορείς του υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο του προγράμματος που είχε ξεκινήσει από πέρυσι και αφορούσε συνολικά 4.000 θέσεις.

Τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ανακοινωθεί η δράση ολοκληρωμένης παρέμβασης, που θα αφορά 4.000 θέσεις στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και του εξαγωγικού εμπορίου.
Θα ακολουθήσει το πρόγραμμα κατάρτισης, πιστοποίησης και προώθησης στην απασχόληση 1.000 ανέργων νέων 25–29 ετών στον κλάδο τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα προκηρυχθούν η δράση πρόσληψης 1.000 ΑΜΕΑ σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, καθώς και το πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων για 800 ανέργους ηλικίας 18 έως 29 ετών.

Στις αρχές Οκτωβρίου θα προκηρυχθούν 6.317 θέσεις κοινωφελούς εργασίας σε 34 δήμους, αλλά και το πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας για 1.700 ωφελούμενους έως 29 ετών.

Περισσότεροι από 470 μακροχρόνια άνεργοι θα προσληφθούν μέσω ειδικού προγράμματος επανένταξης στην αγορά εργασίας, προκειμένου να απασχοληθούν σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
Τον ίδιο μήνα αναμένεται να ξεκινήσει και το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στο digital marketing σε τουριστικές επιχειρήσεις, για 2.500 άνεργους. Θα ακολουθήσει αντίστοιχο πρόγραμμα με 3.500 ωφελούμενους στον κλάδο των υποδομών και μεταφορών.

Το Νοέμβριο ενεργοποιείται η δράση «Εγγύηση για τη νεολαία» που αφορά 9.500 νέους έως 24 ετών, ενώ τρια μικρά πιλοτικά προγράμματα θα προκηρυχθούν μέχρι το Δεκέμβριο για συνολικά 920 ωφελούμενους.