ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ανοικτές παραμένουν 160 Νέες Θέσεις εργασίας σε δημόσιους φορείς και σε νοσοκομεία. Με νέο προσωπικό ενισχύονται το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού & Πρόνοιας Δήμου Περιστερίου και ο δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού.

Δείτε αναλυτικά:

  • Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών του Ο.Α.Ε.Δ., ανακοινώνει την πρόσληψη 91 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2020. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 17/12/2019-02/01/2020. Τηλέφωνο: 210- 9989196, 210 9989605
Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο:
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  • Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών ως ακολούθως: 3 ΠΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης, 1 ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης, 2 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, 2 ΥΕ Καθαριστές. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 08/01/2020-17/01/2020. Τηλέφωνο: 213 2063628

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  • Το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη 38 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Τηλέφωνο: 24413 51486
Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο:
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  • Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού & Πρόνοιας Δήμου Περιστερίου ανακοινώνει την πρόσληψη 22 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 13/12/2019-19/12/2019. Τηλέφωνο: 210 5701173-6

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ