Αρχική Εποχικοί 16 συμβασιούχοι στο δήμο Χίου

16 συμβασιούχοι στο δήμο Χίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαέξι (16) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ως εξής:

11 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Απορριμματοφόρων
3 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
2 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 07/09/2018-17/09/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
22713 50817