Αρχική Εποχικοί 16 προσλήψεις στο Δήμο Σαλαμίνας

16 προσλήψεις στο Δήμο Σαλαμίνας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα:

  • ΥΕ Εργ. καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων): Οκτώ (8) μήνες, 10 άτομα
  • ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Επικαθήμενων (Γ΄+Ε΄ κατηγορίας χωρίς ψηφιακό ταχογράφο): Οκτώ (8) μήνες, 3
  • ΔΕ Οδηγών Γ΄ κατηγορίας (Απορ/ρο όχημα με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου): Οκτώ (8) μήνες, 1
  • ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων (Εκσκαφέα Φορτωτή Ομάδας Β΄ Τάξης Δ΄): Οκτώ (8) μήνες, 2

Αιτήσεις έως 22/01/2021.

Δείτε την προκήρυξη εδώ