Αρχική Εποχικοί 16 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Καστοριάς

16 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Καστοριάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαέξι (16) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

1 ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση σε έργα βυζαντινών & μεταβυζαντινών μνημείων
1 ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων
1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων
1 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ειδικότητας Λογιστικού με εξειδίκευση στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους, που υλοποιούνται με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας.
9 ΔΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ και ελλείψει αυτών YE ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ (με εξειδίκευση σε εργασίες αποκατάστασης μνημείων)
3 ΔΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ και ελλείψει αυτών YE ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ (με εξειδίκευση σε οικοδομικές εργασίες )

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: από την 05/03/2020 έως την 11/03/2020.

Τηλέφωνο: 24670 88200
Δείτε την προκήρυξη εδώ