Αρχική Εποχικοί 16 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών

16 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων πόλης Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαέξι (16) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως ακολούθως:

1 ΠΕ Μηχανικών, με ειδικότητα Πολιτικών Μηχανικών
1 ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
3 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Κατεύθυνσης Β’)
1 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Κατεύθυνσης Α’)
2 ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Τεχνικών συντήρησης Έργων Τέχνης)
3 ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Τεχνικών συντήρησης Έργων Ζωγραφικής)
5 ΔΕ Εργατοτεχνιτών

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 09/10/2018-18/10/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο: 2109 238724, εσωτ. 203