Τρίτη, Ιούλιος 5, 2022
Αρχική ΑΣΕΠ 16 Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στον ΔΕΔΔΗΕ

16 Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στον ΔΕΔΔΗΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΠ-Η Περιοχή Σπάρτης

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΠ-Η Περιοχή Πάτρας

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2022

Παράρτημα Ανακοίνωσης

Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ

Έντυπο Αίτησης

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από 31/03/2022 εως και 11/04/2022