Αρχική Εποχικοί 15 συμβασιούχοι στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας-Λευκάς

15 συμβασιούχοι στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας-Λευκάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως ακολούθως:

1 ΠΕ Αρχαιολόγου (διάρκειας 3 μηνών)
1 ΤΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Ομάδα Α) (διάρκειας 3 μηνών)
13 ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών (διάρκειας 2 μηνών)

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 24/09/2018-28/09/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:

26310 55654