Αρχική Εποχικοί 15 συμβασιούχοι στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

15 συμβασιούχοι στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ως εξής:

4 ΔΕ Μηχανοτεχνικών ΑΗΣ – ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων
2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Σταθμών – Υποσταθμών
1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοματισμού και Οργάνων)
1 ΔΕ Τεχνικών Επιμελητών
1 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών ή Οξυγονοσυγκολλητών
1 ΔΕ Τεχνιτών Δομικών Έργων (Οικοδόμων)
5 ΥΕ Εργατών/τριών

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Αιτήσεις μέχρι 17 Αυγούστου.

Τηλέφωνο:
28430 63162