Αρχική Εποχικοί 15 συμβασιούχοι στο Δήμο Αγίου Δημητρίου (Ν. Αττικής)

15 συμβασιούχοι στο Δήμο Αγίου Δημητρίου (Ν. Αττικής)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (Πυρασφάλειας), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών.

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Αιτήσεις μέχρι 29 Ιουνίου.

Τηλέφωνο: 213 2007756, 213 2007752