Αρχική Εποχικοί 15 προσλήψεις στην καθαριότητα απο τον Δήμο Πετρούπολης

15 προσλήψεις στην καθαριότητα απο τον Δήμο Πετρούπολης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως:

4 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων
11 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας

Τηλέφωνο: 213 2024451
Δείτε την προκήρυξη εδώ