15 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

0
32

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

1 ΠΕ Αρχαιολόγων
14 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 3/11/2020 – 9/11/2020.

Επικοινωνία:
23310 29737
Δείτε την προκήρυξη εδώ.